Vooral vereenzaming en vervuiling

Medewerkers van thuiszorgorganisaties zien vereenzaming en vervuiling als vaker voorkomende problemen bij hun cliënten. Uit een enquête die gehouden is onder 629 medewerkers in de huishoudelijke verzorging die aangesloten zijn bij vakbond FNV, concludeert onderzoeksprogramma De Monitor dat dit een gevolg is van een korting op het aantal hulpuren.

Naast vervuiling (75 procent) en vereenzaming (66 procent) zeggen de ondervraagde medewerkers ook steeds vaker te zien dat cliënten zelf een poging doen tot huishoudelijke werkzaamheden. Meer dan 40 procent van de ondervraagden zegt dat cliënten daarbij verwondingen oplopen. Ook zou de druk op de thuiszorgwerkers groot zijn om hun werk op tijd af te krijgen.

Doekle Terpstra, lid van de transitiecommissie Sociaal Domein die toezicht houdt op de decentralisaties in de zorg, zegt te schrikken van de meldingen van de thuiszorgmedewerkers. “Het is dramatisch als we dat tegenkomen”, zegt Terpstra in reactie op de conclusies van het programma.

Correct Groep: ook thuis in de zorg.