Klacht of compliment?

Wij vinden het belangrijk dat u als klant of bezoeker tevreden bent over onze dienstverlening. Het kan voorkomen dat dit niet het geval is, of dat u juist iemand een compliment wilt geven. Wij stellen het op prijs als u dit laat weten. Uw ervaring geeft ons de kans om de dienstverlening te verbeteren.

Klacht of compliment

Een klacht of compliment kan over uiteenlopende zaken gaan: over medische zaken, de verzorging of ondersteuning, maar ook bijvoorbeeld over de bejegening of overige zaken die betrekking hebben op onze organisatie / dienstverlening / medewerkers.

De mogelijkheden op een rij

Uw klacht of compliment kunt u op verschillende manieren kenbaar maken.

  • U kunt contact opnemen met onze manager Zorg. In een persoonlijk gesprek kan direct naar een oplossing worden gezocht.
  • Voor klachten of complimenten kunt u contact opnemen met de receptie van Correct middels via info@correct-groep.nl. Zij zullen u het juiste formulier opsturen. Vervolgens kunt u deze schriftelijk indienen bij:

Mevr. L. Donkersloot
Correct Zorg B.V.
Ambachtstraat 6
4261 TJ Wijk en Aalburg

Procedure

De Adjunct Directeur gaat, na het ontvangen van uw formeel ingediende klacht in overleg met de Manager Zorg en uw als klant, zoeken naar een afdoende oplossing. Uw klacht zal vervolgens binnen 6 weken worden afgehandeld.

Heeft u een persoonlijke klacht die dusdanig van gevoelige aard is dat u deze niet direct in de organisatie kunt neerleggen. Dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon/klachtfunctionaris:

Dhr. Andries van der Kleij
Binnen 1-4
4271 BV Dussen
Tel: 0416-394257

Klacht indienen bij de landelijke Geschillencommissie

Mocht uw klacht nog niet naar uw tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen:

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel: 070-3105310

Via Meldpunt kwaliteit kunt u uw klacht, aanbeveling of compliment invullen en aan De Geschillencommissie aanreiken.